Communications Officer /PR Specialist /Media Relations

Location
Wales,Cardiff
Salary
£23586 - £29628 per annum
Posted
12 Jun 2017
Closes
05 Jul 2017
Ref
WTOE-03
Contact
Elina Lund
Job Discipline
Communications
Experience Level
Executive
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Title: Communications Officer

Location: Cardiff

Salary: £23,586 - £29,628 Salary on appointment is at the minimum of the range

Job Type: Full Time, Permanent

Closing Date: 30/06/2017

Our Client is looking for a talented Communications Officer to join their award winning team.

Do you have a flair for engaging people with excellent content, using the right channels for the right audiences?

If you have demonstrable experience co-ordinating events and producing video content then they'd love to hear from you.

If you're a talented all-rounder, with an interest in working in a busy and rewarding environment, then this could be the job for you.

The Communications Officer will be accountable to the Head of Communications for creating engaging content, such as blog posts, press releases, web copy, microsites and newsletters, tailoring language effectively, according to the target audience and channel.

You will also assist the Digital Communications Officer in publishing and managing content on our Client's corporate website and Intranet.

The nature of the work in this role will typically require a rich skill mix, to advise and assist with complex enquiries from the general public, journalists and other stakeholders. The post holder will also support the promotion of their work through a variety of events and through PR, digital media and marketing activities.

PLEASE NOTE: The assessment centre will be run during w/c 10 July 2017.

Please click the APPLY button and CHECK YOUR EMAILS for the link to the CAREERS PAGE.

Candidates with the experience or relevant job titles of; Communications Officer, Communications Coordinator, Press and PR Officer, Marketing Supervisor, Public Relations Officer, Media Strategies, Communications Controller, Marketing Manager, Communications Coordinator, PR Social Media Strategies, PR Account Manager, Communications Coordinator, PR Account Executive, Marketing Coordinator, PR Account Executive, PR Account Manager, Marketing Officer, Digital Marketing Executive, Media Relations Manager, SEO, PR Development, Client Communications, Digital Communications, Social Media Executive, Social Media Officer, Media Relations Officer may also be considered for this role.

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn edrych am unigolyn profiadol o fewn cysylltiadau cyhoeddus i weithio fel Swyddog Cyfathrebu o fewn ein tîm gwobrwyedig.

Oes gennych chi'r ddawn o ddenu pobl at gynnwys gwych gan ddefnyddio'r sianel fwyaf priodol?

Os oes gennych brofiad o gydlynu digwyddiadau a chynhyrchu fideos, hoffwn glywed gennych.

Os oes diddordeb gennych weithio mewn amgylchedd prysur a gwobrwyol ac rydych yn dalentog ac amryddawn, hon yw'r swydd i chi.

Bydd y sawl llwyddiannus yn cydlynu gweithgareddau cyswllt cyhoeddus a chyfathrebu'r holl adroddiadau cenedlaethol gan drafod â'r cydlynydd cyhoeddi i gadarnhau amserlenni, bod unrhyw weithgaredd cyfathrebu yn gyson â'r broses cyhoeddi a bod yna swyddog cyfathrebu yn arwain ar gyfathrebiadau pob adroddiad.

Bydd natur y gwaith o fewn y swydd hon yn gofyn am amrywiaeth eang o sgiliau yn ogystal â chynghori a chynorthwyo gydag ymholiadau cymhleth gan y cyhoedd, newyddiadurwyr a rhanddeiliaid eraill. Bydd y sawl llwyddiannus hefyd yn hyrwyddo'n gwaith trwy ddigwyddiadau a gweithgareddau cyswllt cyhoeddus, cyfryngau digidol a marchnata.

NODER: Cynhelir y ganolfan asesu yn ystod yr wythnos yn dechrau Gorfennaf 10fed 2017.

Dyddiad Cau'r Cais: 30/6/17